Błogosławiony Emilian Kowcz - "proboszcz Majdanka"

kowcz

Emilian Kowcz

"proboszcz Majdanka"

Ksiądz Emilian Kowcz urodził się w Kosmaczu na Huculszczyźnie. 20 sierpnia 1884 r. ukończył studia teologiczne w rzymskim Collegium Ruthenum. Święcenia kapłańskie przyjął w 1911 r. z rąk metropolity Andreja Szeptyckiego.
Pracę duszpasterską rozpoczął w parafii Podwołoczyska. Następnie służył wśród kolonistów ukraińskich w parafii Kozarac w Bośni. Po 4 latach posługi powrócił do Galicji.
W 1922 r. ks. Kowcz objął urząd proboszcza parafii Przemyślany koło Lwowa, który sprawował przez 20 lat. W tym czasie prowadził działalność religijną i społeczną. Organizował lokalne kongresy eucharystyczne, inicjował liczne przedsięwzięcia o charakterze oświatowo-kulturalnym.
W czasie niemieckiej okupacji ks. Emilian Kowcz niósł pomoc Polakom, Ukraińcom i Żydom (przed II wojną światową w Przemyślanach ponad połowę mieszkańców stanowili Żydzi). Nie wahał się katechizować i chrzcić Żydów, aby ochronić ich przed zagładą, łamiąc tym samym zarządzenia władz okupacyjnych i lekceważąc ich ostrzeżenia.
Działania te stały się przyczyną jego aresztowania w grudniu 1942 r. i osadzenia w więzieniu gestapo we Lwowie. Później został wysłany do obozu koncentracyjnego na Majdanku w transporcie, który wyruszył ze Lwowa 30 sierpnia 1943 r.
Na Majdanku przebywał na III polu więźniarskim, w baraku nr 14. W obozie pełnił posługę duszpasterską, uznając swą obozową misję za dar Opatrzności. W listach wysyłanych do rodziny prosił, by nie podejmowano starań o jego zwolnienie.

„Dziękuję Bogu za jego łaskawość dla mnie. Poza Niebem to jedyne miejsce, w którym chciałbym przebywać. Wszyscy jesteśmy tu równi: Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie, Litwini czy Estończycy. Jestem tu teraz jedynym kapłanem. Nie mogę sobie wyobrazić, co by oni beze mnie zrobili (…).”
Fragment grypsu ks. Emiliana Kowcza wysłanego z obozu w 1944 r.

Ksiądz Emilian Kowcz zmarł w obozowym szpitalu 25 marca 1944 r. z powodu ropnego zapalenia prawej nogi.
Żydowska Rada Ukrainy w 1999 r. nadała mu tytuł „Sprawiedliwego Ukrainy”. 26 czerwca 2001 r. ksiądz Emilian Kowcz został beatyfikowany we Lwowie razem z innymi 26 Sługami Bożymi przez Ojca Świętego Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki na Ukrainę.

Wesprzyj Fundację

Aby wesprzeć działania fundacji wpłać na konto lub za pomocą zrzutka .pl

Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza
Al. Warszawska 71, 20-803 Lublin

Pekao S.A. o. Lublin

PL 03124025001111001111839062 PLN
PL 54124025001978001111839802 EUR
PL 03124025001787001111839600 USD

SWIFT: PKOPPLPW
Tytuł: Razem z Ukrainą/Together with Ukraine