Wschód ukraińskiego słońca

[PL] Informacje praktyczne

🔹 Kiedy: 4 maja 2023 r., godz. 17.00
🔹 Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 5a, sala widowiskowa – II piętro
🔹 Wstęp wolny.
🔹 Spotkanie tłumaczone na język polski.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z autorką książki „Wschód ukraińskiego słońca” – Kateryną Zarembą. Fabuła dzieła skupia się na ukraińskich społecznościach obwodów donieckiego i ługańskiego istniejących od początku lat 2000 do rosyjskiej inwazji w 2014 roku. Ich istnieniu zaprzeczał rosyjsko-sowiecki mit Donbasu. Badaczka opowie o różnych przestrzeniach kulturowych, społecznościach studenckich, ukraińskich wioskach i różnorodnych religiach. O tych, którzy chcieli żyć nie w zmitologizowanej przeszłości, ale w wolnej demokratycznej Ukrainie. Te wspólnoty były głosami nowych nieradzieckich obwodów, osadzonych w ogólnoukraińskim kontekście; przebudzeniem uśpionego (uciskanego, eksterminowanego, torturowanego) narodu ukraińskiego.Prowadzenie: dr Roman Romancow.Podczas wydarzenia będzie możliwość zakupienia książki.

Biogram
Kateryna Zaremba jest badaczką, tłumaczką i wykładowczynią; ekspertką w dziedzinie polityki zagranicznej i społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie. Associate Research Fellow w Centrum Nowej Europy; wykładowczyni na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Narodowego Uniwersytetu Kijowsko-Mohylańskiego.

[УКР] Раді запросити на презентацію-обговорення книги “Схід українського сонця” із авторкою книжки Катериною Зарембо.

🔹 Коли: 4 травня, 17:00
🔹 Де: Майстерня культури в Любліні, вул. Гродзька, 5а, актова зала – 3-й поверх
🔹 Вхід: вільний
🔹 Мова: українська (+ польська)
🔹 Можливість придбати книгу “Схід українського сонця”вхід вільний

Ця книжка – про українські спільноти Донеччини та Луганщини, які діяли від початку 2000-х і до російського вторгнення 2014 року й існування яких російсько-радянський міф про Донбас заперечував. Про культурні простори, студентські середовища, українське село, розмаїті релігії. Про тих, хто хотів жити не в міфологізованому минулому, а у вільній демократичній Україні. Ці спільноти були голосами нових, непострадянських Донеччини та Луганщини, вбудованих у всеукраїнський контекст; пробудженням приспаного (пригнобленого, винищеного, закатованого) українства.

Катерина Зарембо – дослідниця, перекладачка та викладачка; фахівчиня з питань зовнішньої політики і громадянського суспільства України. Асоційована аналітикиня Центру «Нова Європа»; викладачка кафедри міжнародних відносин Національного університету «Києво-Могилянська академія».
Книжка вийшла друком за сприяння Харківського офісу Фонду Конрада Аденауера.