Lubelskie spotkanie z ikoną

Dziś zaczynamy Lubelskie spotkanie z ikoną św. Jozafata od warsztatów ikopisania.

Podczas zajęć uczestnicy razem z doświadczoną ikonopisarką – Maja Podleśna – poszukują odpowiedzi na pytania, czym jest ikona i jakie znaczenie symboliczne mają na ikonie gesty, kolory, odwrócona perspektywa. Samodzielnie stworzą ikonę św. Jozafata tradycyjną techniką tempery jajecznej. Napiszą ją w oparciu o szkic przeniesiony na zagruntowaną deskę.

Wydarzenie realizowane dzięki wsparciu Lublin – Miasto Kultury☺️

#lublin#FKDP#MiastoKultury#ikonopisanie